0
K pokladně

Pur Balsam Aloe Vera Čisticí prostředek na ruční mytí nádobí

750 ml
Běžná cena
84,90 Kč 113,20 Kč/l

Značka: Pur

Země původu:
Rakousko
Popis produktu

Pur Balsam Aloe Vera - Účinná odmašťovací síla + šetrnost k pokožce!

Prostředek na mytí nádobí Pur Balsam Aloe Vera odstraňuje mastnotu a zaschlé zbytky jídla - pro zářivě čisté nádobí při každém mytí. Oplachujte ho studenou vodou a ušetřete energii. Láhev od mycího prostředku na nádobí je po použití plně recyklovatelná.

Výhody produktu:

  • Odstraňuje připálenou mastnotu
  • pH neutrální složení
  • Dermatologicky testováno na snášenlivost s pokožkou
  • Láhev je po použití recyklovatelná

V současné chvíli probíhá změna vizuálu u tohoto výrobku. Zboží vám bude dodáno dle aktuální skladové zásoby.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Signálním slovem: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Uchovejte mimo dosah dětí.
Název a adresa výrobce
Henkel Česká republika; spol. s r. o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, Parfémy, Sodium benzoate

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1019671