0
K pokladně

Orion Natural Závěsné pásky na potravinové moly

Běžná cena
31,90 Kč 31,90 Kč/ks

Značka: Orion Natural

Země původu:
Česká republika
Popis produktu

ORION mololapka závěsný pás je spolehlivým přípravkem na odchyt potravinových molů. Je účinná na samce potravinových molů, čímž se zabrání dalšímu rozmnožování. Feromón působí minimálně 6 týdnů.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standartní věty o nebezpečnosti:
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P501 - Ostraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru odpadů

 

 

Ke stažení
Bezpečnostní list
Název a adresa výrobce
AC MARCA Czech Republic s.r.o., Přišimasy 124, 282 01 Český Brod
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení

Fermon-směs (Z,E)-tetradeka-9,12 - dienyl-acetát a (Z,E)-tetradeka-9,12-dienol 0,435 mg/g. Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakát; methyl-(1,2,2,6,6,-petamethyl-piperidyl)-sebakát.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1011163