0
K pokladně

Kores Power sekundové lepidlo 3g 1ks

Běžná cena
57,90 Kč 57,90 Kč/ks

Značka: Kores

Země původu:
Čína
Popis produktu

Vteřinové lepidlo, trvalý a okamžitý účinek. Samopropichovací víčko. Lepí kov, gumu, kůži, dřevo, papír, plast. Nestéká. Čisté, rychlé a přesné použití. Ideální pro lepení vertikálních ploch. Spotřebujte do 24 měsíců.

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ:

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest


Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodou
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P261 - Zamezte vdechování dým, páry

Adresa dodavatele: 

KORES PRAHA, spol. s r.o.
Nivka 336
378 53 Strmilov
Česká republika

Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu při teplotě +10°C až +40°C.

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1010363