0
K pokladně

Jar Proffesional Lemon

5 l
Doporučená cena
589,00 Kč
429,90 Kč 85,98 Kč/l

Značka: Jar

Země původu:
Evropská unie
Popis produktu

Jar Professional Lemon je tekutý prostředek pro mytí a odmáčení nádobí, hrnců a pánví, kuchyňských potřeb a dalších povrchů. Dlouhotrvající účinné řešení mytí nádobí.

Vlastnosti a výhody:

- 100% účinnost proti mastnotě
- Pomáhá nadzvednout mastnotu a zbytky jídla z hrnců, pánví, talířů, příborů atd
- Snadno rozpouští mastnotu
- Vhodný také pro jiné povrchy, například okna, zrcadla, stoly a židle
- Doporučeno pro profesionální použití

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní upozornění

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Ke stažení
Bezpečnostní list
Skladovací podmínky
Skladujte v suchu a mimo dosah dětí!
Název a adresa výrobce
Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník
Složení, alergeny a nutriční hodnoty
Složení
5-15% Aniontové Povrchove Aktivní Látky <5% Neiontové Povrchove Aktivní Látky Phenoxyethanol Methylisothiazolinone Parfémy Geraniol Limonene

Přestože se maximálně snažíme, aby všechny informace o výrobcích byly aktuální a správné, může dojít z důvodu aktualizace předpisů ke změně složek a dietetických informací. Proto si prosím vždy přečtěte etiketu na výrobku a nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté na našich stránkách.

1010282